امروز 2 خرداد 1397 - ساعت 23:05

شناسنامه

صاحب امتیاز: حزب همبستگی ایران اسلامی

مدیر مسئول: محمد سالاری

سردبیر: امیر عباس نخعی

نشانی: انتهای بزرگراه رسالت شرق - بین عادل و زرین-پلاک 223- طبقه‌اول

فکس:77720480 شماره تماس روزنامه: 77722198 -77865139

سایت روزنامه: Hambasteginews.com

چاپخانه: بامشاد سبز

توزیع: شرکت اندیشه برتر شماره تماس: 5-66644301