امروز 1 تیر 1396 - ساعت 16:41

اینستاگرام:

شروع پخش فصل دوم سريال شهرزاد همزمان شده است ، مايلم درمقام سازنده اين اثر ، سهم خود را تقديم كنم به آموزگار بزرگ عرفان و برابري و آزادي ، دكتر علي شريعتي !