امروز 26 تیر 1397 - ساعت 14:04

به‌کارگیری وزرای قبلی نقطه مثبت کابینه است

عضو هیات موسس حزب کارگزاران اعلام کرد: وزرای قبلی که در کابینه جدید معرفی شده‌اند نقطه مثبت کابینه و وزرای اقتصاد و صنعت نقطه منفی کابینه پیشنهادی حسن روحانی است.

محمد هاشمی، عضو سابق حزب کارگزاران اسلامی و فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نقاط ضعف و مثبت کابینه پیشنهادی رییس جمهور به خبرآنلاین گفت: اکثر قریب به اتفاق افرادی که برای کابینه انتخاب شده اند از کابینه قبلی هستند بنابراین اگر بخواهیم درباره روابط بین الملل و سیاست خارجی و سیاست داخلی ارزیابی داشته باشیم باید بگوییم که در مسائلی که حساسیت وجود دارد وزرای قبلی به کار برده شده اند و انتخاب دوباره آن ها بیانگر این است که در مجموع از عملکرد آن ها راضی بوده اند.

وی افزود: با توجه به عملکرد مثبت آن ها به نظر می رسد آن ها می توانند با تکیه بر تجربه هایشان مشکلات را بهتر برطرف کنند. به کارگیری دوباره این افراد با تجربه در کابینه جدید به نظر من هم نقطه مثبتی برای کابینه است.

این چهره سیاسی ادامه داد: در بعضی از وزراتخانه ها افراد جدیدی معرفی شده اند که برای انتخاب آن ها جنبه تخصصی در نظر گرفته نشده است در حالیکه باید با توجه به تخصصی بودن این وزارتخانه ها دانش و تخصص بیشتر در نظر گرفته می شد.

او گفت: 50 درصد از جمعیت کشور ما زنان هستند و در بسیاری از حوزه ها هم موثرند. در فرهنگ اسلامی هم برای زنان جایگاه بالایی وجود دارد. با توجه به تبلیغاتی که در زمان انتخابات بود باید در دو یا سه حوزه که زنان هم در آن ها توانمندی خوبی دارند، در کابینه استفاده می شد و به عنوان وزیر معرفی می شدند. من نبود زنان را در کابینه یک نقص برای آن می دانم؛ نقصی که به نیمی از جمعیت کشور

وابسته است.