امروز 2 تیر 1397 - ساعت 18:00

ممنوعیت بهره‌برداری و اکتشاف معدنی در پارک‌های ملی و آثار طبیعی

معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست گفت: مخالفت این سازمان با بهره برداری معادن در مناطق تحت مدیریت خود منجر به اختلاف نظرهایی میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.

فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص اختلاف نظرهای موجود میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهره برداری از معادن، گفت: طبق قانون مدیریت بهسازی محیط زیست، برداشت مواد معدنی اعم از صدور پروانه های اکتشاف یا بهره برداری در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست با اجازه شورای عالی حفاظت محیط زیست امکان پذیر است.

دبیری افزود: اما به دلیل آنکه تشکیل جلسات شورای عالی محیط زیست دائمی نیست و به صورت محدود و سالی یکبار هست، همچنین با توجه به تعداد زیاد درخواست های بهره برداری از معادن در داخل مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، شورای عالی محیط زیست در این زمینه به دو دستگاه مرتبط سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفویض اختیار کرد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه بر اساس همین تفویض اختیار دو دستگاه سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره در ارتباط با برداشت یا بهره برداری و صدور پروانه اکتشاف و بهره برداری از معادن مذاکراتی داشتند، اظهار کرد: توافق و تفاهم کلی میان دو دستگاه که تا به امروز نیز رعایت شده است، بر عدم صدور مجوز هر نوع بهره برداری و اکتشاف برای هر نوع ماده معدنی در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی بعد از اعلام حفاظت این مناطق است.

وی در خصوص فعالیت برخی از معادن در داخل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، یادآوری کرد: ممکن است برای فعالیت اکتشاف یا بهره برداری از معدنی در منطقه ای پیش از اعلام آن منطقه به عنوان پارک ملی و یا اثر طبیعی ملی از سوی شورای عالی محیط زیست پروانه صادر شده باشد در این صورت پس از اتمام مدت پروانه، طبق آئین نامه پروانه تمدید یا تجدید نمی شود.

این مقام مسئول در خصوص شرایط صدور پروانه بهره برداری یا اکتشاف معدن در داخل پناهگاه های حیات وحش و مناطق حفاظت شده، خاطرنشان کرد: در خصوص این مناطق نیز با توجه به وضعیت منطقه و جانمایی معدن در منطقه، تصمیم گیری می شود و به طور مثال شرایط معدنی که در داخل محدوده امن منطقه قرار گرفته با شرایط معدنی در مرز یا گوشه منطقه بسیار متفاوت است و البته اهمیت استراتژیکی معدن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

دبیری اشاره ای هم به سابقه توافق های صورت گرفته میان دو دستگاه برای صدور مجوز اکتشاف یا بهره برداری از معادن در داخل حریم مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست داشت و گفت: نخستین توافق صورت گرفته در این خصوص مربوط به سال ۵۴ است که ۶۳ منطقه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست وجود داشت و البته هنوز هم طرفین به این توافق پایبند هستند.