امروز 2 تیر 1397 - ساعت 17:44
امیر عباس نخعی روزنامه نگار

نقش تازه ظریف در اقتصاد ایران

ظریف وزیر امورخارجه موفق کابینه یازدهم ظاهرا قرار است در دولت دوازدهم یه هلی هم به ماشین فرسوده اقتصاد بدهد تا شاید بتواند آنرا به تحرک جدی وادار کند.محمد جواد ظریف برای چندمین بار طی چند روز است که بر دیپلماسی اقتصادی تاکید می کند و خواهان تسهیل در ورود سرمایه های خارجی ،صادرات کالای ایرانی و مراودات بین المللی شده است.

واقعیت این است که در جهان در هم تنیده کنونی که مرزهای جغرافیایی مهمترین مفهومش تنها حاکمیتی است نقش دیپلماسی و گفتمان کشورها بر میزان مراودات اقتصادی و صادرات و جذب توریست بسسیار مهم است و برای کشورهایی مثل ایران که در همه این زمینه ها و بیشتر بحث صادرات کالای غیرنفتی و جذب سرمایه از طریق توریسم عقب ماندگی دارد بسیار مهم و مفید است و تاثیر گذار است.

دیپلماسی تنش زدا و توام با احترام به همسایگان و کشورهای دیگر قطعا می تواند عقب ماندگی های کشور در این زمینه را رفع نماید.دنیای کنونی عرصه‌ای‌است که معضلات آن در هم تنیده و مرتبط است.در پدیده مهمی مثل خشکسالی و گردو غبار نیز دیپلماسی است که می تواند نقش بازی کند چه آنکه در این مورد سازمان محیط زیست بارها خواستار نقش سازنده وزارتخارجه کشورمان در موضوع سد سازی های ترکیه و نقش این سد سازی ها در خشکی عراق حتی ایران و پدیده گرد و غبار شده است.

از اینرو به نظر می رسد وزارت‌خارجه کشورمان که هدایت آنرا ظریف وزیرخارجه به عهده دارد در چهار ساله پیش رو در کابینه دوازدهم نقش موثری در وضعیت اقتصادی مردم و کشور ارایه خواهد کرد البته بخش مهمی از این نقش به تلاش ها برای حفظ برجام و انزوای آمریکا دراینباره و گسترده تر شدن دامنه همکاری های ایران و اروپا باز می گردد.چنانکه ظریف و همکارانش در وزارت امورخارجه بتوانند دیدگاه مثبت اروپا نسبت به برجام را حفظ نمایند و دامنه ی همکاری کشورمان با اروپا را کمی فراتر از سطح کنونی گسترش دهند بی تردید شرایط همکاری اقتصادی ایران با سایر کشورها نیز بهبود خواهد یافت. بنابراین امید است تا وزارت امور خارجه کشورمان بتواند با تاکید بر دیپلماسی اقتصادی نوید بخش شرایطی بهتر باشد. اگرچه در این راه چهره های اقتصادی کابینه اصلی ترین نقش را بازی خواهند کرد و برنامه های آنها تکمیل کننده نقش ظریف و همکارانش در وزارت امور خارجه خواهد بود.