امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:29
دکتر امیر ساعدی داریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

وزیر علوم جدید و جایگاه علوم انسانی اسلامی

وزیر علوم جدید و جایگاه علوم انسانی اسلامی دکتر امیر ساعدی داریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

سخنان موافقان و مخالفان وزیر علوم و دغدغه‌های آنان قابل توجه و شنیدنی بود. توجه به دانشگاهی آزاد و به دور از فضای امنیتی.دانشگاهی که نخبگان را علاوه بر تخصص با تعهد آشنا کند.دانشگاهی که در راستای نیاز های موجود جامعه به تربیت متخصصین بپردازد و بداند که نیازهای روز دانشگاه و جامعه چیست.

اگرچه تمامی مباحث فوق خوب و گرانقدر است اما کمتر شنیدم که نمایندگان محترم به لزوم پرداختن به «فلسفه علم» توجه کنند.شاید کشور ما جزو معدود کشورهای دنیا باشد که در دانشگاه های آن به فلسفه علم در کنارعلوم دقیقه پرداخته نمی شود و به علوم انسانی فاخر و آنچه که مقام رهبری از آن به علوم انسانی اسلامی تعبیر کردند توجه لازم صورت نگرفته و نمی گیرد.

در واقع شاید یکی از نقاط ضعف دانشگاه های ما به ویژه در علوم دقیقه آن است که دانشجویان صرفا با مفاهیم ،آن هم مفاهیم قابل تغییر علوم آشنا می شوند و فرصت مداقه بر روی آن را ندارند.این ضعف، دانشجوی ما را به آن سویی سوق می دهد که تصور می کند فلسفه جهان بر اساس اصول غیر قابل تغییر بنیان شده است و چون وضعیت هرچیز از ابتدا مشخص و بر طبق قاعده خاص حرکت می کند پس قدرتی خارج از آن، شرایط را تفییر نخواهد داد و آنچه که امروزه شکل گرفته و ما به آن علم می گوییم اصولی غیر قابل تغییر است.

اگر بسیاری از بنیان های شکل گرفته در دنیا براساس اصول هندسه اقلیدوسی تشکیل شده و اصول هندسه نیزغیر قابل تغییر است پس چگونه می توان قدرتی خارج از ماورا را بر آن مترتب دانست.این تصورات برگرفته از عدم توجه و آشنایی با چند وجهی بودن علوم است ؛بنابراین دانشجویان علوم دقیقه را باید با فلسفه علم به معنای خاص آن آشنا کرد. همچنین باید در کنار آن به توسعه و رشد علوم انسانی اسلامی پرداخت.معنای این‌حرف حذف یکی به نفع دیگری نیست.بلکه آشنایی و آموزش هردو با هم است.اگر می پذیریم که علم را نباید حذف کرد(که حتما هم همینطور است) باید پذیرفت که دانشگاه ها نیاز به توجه بیشتر به علوم انسانی اسلامی در کنار سایر علوم دارند.تنها در این شرایط است که دانشجویان آن هم در سطح کارشناسی که آمادگی هرگونه تغییر و تحول روحی و ذهنی را دارند می توانند با همه واقعیت و نه تنها نیمی از آن آشنا شوند واتفاقا در اینجا باید از عدم پرداختن و حذف یک نگاه که همان علوم انسانی اسلامی است به نفع دیگری(علوم انسانی غربی) دفاع کرد.امید است وزیر علوم جدید بتواند به این موضوع حساس با توجه ویژه‌ای بپردازد.