امروز 26 مهر 1397 - ساعت 17:50
حیدری خبرداد:

فردا؛ سومین جلسه دادگاه بقایی

حیدری خبرداد: فردا؛ سومین جلسه دادگاه بقایی

سومین جلسه دادگاه حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد در دولت دهم، فردا برگزار خواهد شد. این درحالی است که پیشتر جلسات دادگاهی او با حاشیه ها و جنجال هایی همراه بود که در این میان می توان به ماجرای «زنبیل قرمز» بقایی در مقابل ساختمان دادگاه ویژه کارکنان دولت اشاره کرد. یکی از مهمترین چالش هایی که تاکنون درباره جلسات دادگاه حمید بقایی به آن اشاره شده است، برگزاری جلسات به صورت علنی بوده است که البته فعلا هیچ مقام و مسئول رسمی در این خصوص موضع گیری مشخصی دال بر احتمال برگزاری جلسات به صورت علنی نداشته است. افزون بر این نیز شایعاتی مبنی بر احتمال همراهی برخی مقامات دولت دهم با حمید بقایی نیز در برخی رسانه ها وشبکه های مجازی مطرح بود که البته این اتفاق فعلا در جلسات قبلی رخ نداده است.

علی حیدری وکیل‌مدافع حمید بقایی رو گذشته با بیان اینکه جلسه بعدی دادگاه موکلم، 24 آبان ماه برگزار می‌شود، گفته است که « جلسه بعدی رسیدگی به پرونده موکلم روز چهارشنبه، 24 آبان ماه در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت برگزار می‌شود. اولین جلسه رسیدگی به پرونده معاون دولت دهم در تاریخ‌ 25 مهرماه در شعبه 1057 دادگاه ویژه کارکنان دولت به صورت غیرعلنی برگزار شد.»

معاون رییس جمهور در دولت دهم، قبل از ورود به اولین جلسه دادگاه درباره اینکه دادگاه، غیرعلنی برگزار می‌شود، گفته بود که در این پرونده همه چیز وجود دارد.

حمید بقایی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تقاضای برگزاری دادگاه به صورت علنی را داده بودیم که به آن رسیدگی نشد و دادگاه غیرعلنی برگزار می شود. بقایی همچنین در پاسخ به این سوال که عناوین اتهامی شما چیست؟ خاطرنشان کرد: همه چیز در این پرونده وجود دارد. جلسه دوم رسیدگی به پرونده معاون رییس جمهور در دولت دهم، 30 مهرماه به صورت غیرعلنی در همان شعبه برگزار شد که پایان این جلسه حاشیه‌هایی نیز داشت.

حمید بقایی پس از پایان دادگاه، به محوطه جلوی ساختمان شماره 2 قوه قضاییه آمد که ماموران حاضر در محل مانع از گفت‌وگوی وی با خبرنگاران شدند.