امروز 23 آذر 1397 - ساعت 09:58
رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس:

اختصاص ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی

رییس سازمان برنامه و بودجه در مجلس: اختصاص ۱۲۸هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور دیروز در مجلس حاضر شد و به بیان مجدد مطالبی درباره بودجه پرداخت. وی همچنان تاکید کرد که لایحه بودجه سال 97 بر مبنای عملکرد بوده و بودجه دستگاه ها بر اساس قیمت تمام شده به آن ها اختصاص می یابد. وی اذعان کرد که برای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور دو وعده به نمایندگان داده شد که وعده نخست این بود که لایحه بودجه سال 97 در زمان مقرر تقدیم مجلس شود که در این راستا از چهارشنبه گذشته پیش‌نویس لایحه به دولت ارسال شده و از جلسه روز گذشته هیات وزیران کار رسیدگی به پیشنویس لایحه بودجه سال 97 آغاز شده است. اما وعده دیگر، اصلاحات اساسی لایحه بودجه 97 بود.

 

راه حل مشکلات بودجه ریزی در کشور

بودجه علاوه بر اینکه پیش‌بینی منابع و مصارف یک ‌ساله است، برنامه یک ‌ساله از برش برنامه‌های توسعه پنج ساله است.

نوبخت با بیان اینکه راه حل مشکلات بودجه‌ ریزی در کشور این بوده که بودجه ‌ریزی از روش سنتی و افزایشی به روش بودجه‌ ریزی برمبنای عملکرد تغییر یابد، افزود: دولت در سال 97 بودجه‌ ریزی برمبنای عملکرد را مبنای فعالیت خود قرار داده و اهم اصلاحات در این لایحه شامل 6 مورد می‌ شود. که عبارتند از بودجه ‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح ردیف‌های متفرقه بودجه، اصلاح جداول بودجه، تمرکززدایی و تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، نظام درآمد هزینه‌ ای استان‌ها و مشارکت عمومی خصوصی در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از جمله تغییرات اعمال شده در لایحه بودجه سال 97 است.

وی اظهار داشت: در خصوص بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با تکیه بر اسناد فرادست، ابتدا برنامه سال 97 احصا شد و برنامه اجرایی براین اساس تدوین شد که برای اجرای آن باید فعالیت‌هایی انجام شود که این فعالیت‌ها نیز احصا شده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: برای هریک از فعالیت‌ها قیمت مشخص شده است و قیمت تمام شده هر فعالیت در هر دستگاه مشخص می‌شود که بودجه هر دستگاه براساس این قیمت تمام شده تخصیص می‌یابد.

نوبخت در ادامه با بیان اینکه با اصلاح نظام بودجه‌ ریزی بر عملکرد دستگاه‌ ها ارزیابی خواهیم داشت، گفت: بدین ترتیب در زمان تخصیص متوجه می ‌شویم دستگاهی برای سال 97 که مقداری بودجه گرفته در راستای هدف خود حرکت کرده یا خیر و آیا توانسته است اهداف سازمان خود را تحقق بخشد یا خیر.

وی در ادامه با ابراز امیدواری از اینکه برای سال97 این انتظار را داریم که با اعتبارات دستگاه‌ها که اختیارات آن به استان‌ها تفویض می‌شود صرفه‌جویی کنیم، عنوان کرد:درهمین راستا 50 درصد برای بودجه عمرانی و 50 درصد برای بهره وری خواهد بود.

 

شفافیت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی

نوبخت همچنین با بیان اینکه در حال حاضر 337 ردیف متفرقه در بودجه وجود دارد، اظهار داشت: هر دستگاهی ردیف بودجه‌ای دارد و در کنار آن ردیف متفرقه که مشخص نیست؛این اعتبار را چه کسی می‌گیرد و صرف چه اموری می‌شود از این رو هماهنگی کردیم تا مشخص شود هرکدام از دستگاه‌ها چقدر اعتبار دریافت کرده و صرف چه اموری می‌کنند که از این طریق توانستیم ردیف‌های متفرقه را از 337 به 113 ردیف کاهش دهیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: برهمین اساس شفافیت هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی را حداکثر تا 70 درصد درآمدهای اختصاصی برای هزینه‌های جاری خواهیم داشت و در کنار آن مدیریت منابع با هدف تقویت مصارف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداقل تا 30 درصد درآمدهای اختصاصی برای بودجه‌های عمرانی خواهیم داشت.

وی در ادامه با بیان اینکه 59 موسسه داریم که اعتباراتی از دولت برای کمک می‌گیرند، عنوان کرد: هرکدام از این موسسات زیرمجموعه دستگاهی هستند، بنابراین سهام نهاد آنها را افزایش داده‌ایم تا از ردیف‌های متفرقه کم شود همچنین تشویق‌هایی برای افزایش درآمدهای استانی در نظر گرفته‌ایم و مکانیزمی برای مشارکت مردمی در پروژه‌ها تعیین کرده‌ایم.

نوبخت ادامه داد: 128 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی با اصلاحات نظام بودجه‌ریزی، پول و اعتبار اختصاص خواهیم داد.

وی با اشاره به چالش‌های نظام بودجه‌ریزی خاطرنشان کرد: افزایش هزینه‌های صندوق بازنشستگی، الزامات احکام قانون برنامه ششم، معافیت‌ها و تخفیفات رو به افزایش مالیاتی و گمرکی و کاهش سهم دولت از منابع صندوق توسعه ملی از مهمترین چالش‌های پیش رو است که باید نسبت به آن اقداماتی صورت گیرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوال رییس مجلس درخصوص بودجه بخش‌هایی که زیرنظر هیچ وزارتخانه‌ای نیستند، مانند موضوع یارانه‌ها اظهار داشت: از 337 ردیف متفرقه بودجه، 224 را حذف کرده‌ایم که از مقدار باقی مانده برای بخش‌هایی که زیر نظر هیچ وزارتخانه‌ای نیستند، استفاده خواهد شد.