امروز 25 مهر 1397 - ساعت 11:41
فریدون مجلسی دیپلمات سابق

اجماع ناکام

فریدون مجلسی دیپلمات سابق اجماع ناکام

 

نشست کشورهای عربی منطقه به میزبانی قاهره و طرح ریزی عربستان سعودی می تواند یک موضوع البته مهم از زوایا و ابعاد مختلفی باشد. اول آنکه کشورهای حاضر در این نشست چه تاثیر و نقش در آینده و سرنوشت خاورمیانه خواهند داشت و دوم آنکه کشورهای مخاطب و به طور ویژه جمهوری اسلامی چگونه باید در قبال این نشست و تصمیمات و یا امثال آن در منطقه و عرصه بین المللی رفتار کند تا بتواند منافع ملی خود را تامین کند.

آنچه مسلم بوده این است که هیچ کشوری نمی تواند به اختیار و تمایل خود برای دیگر کشورها تصمیم گیری و حکمرانی کند. بنابراین تاکید بر چنین مساله ای که ایران نباید از حزب الله لبنان و یمن حمایت کند؛ مساله ای است که باید درباره ادامه یا توقف آن لبنان، یمن و ایران تصمیم گیری کنند. در واقع این لبنانی ها هستند که تصمیم گیری می کنند که از حمایت ایران استقبال کنند و یا با آن مخالفت کنند و ایرانی‌ها هستند که درباره استمرار و قطع این مساله تصمیم گیری می‌کنند. همین مساله درباره روابط یمن و ایران نیز صدق می کند. لذا نمی توان چنین مساله ای را قبول کرد که کشور یا کشورهای دیگری تصمیم گیری کنند که چنین مساله یا چنان اتفاقی در کشور دیگری به چه شکلی ادامه یابد.

با این حال از دل همین مساله یک نکته را نباید نادیده گرفت و آن قدرت و اعتبار کنونی حزب الله لبنان است که حالا کشورهای منطقه را به خود جذب کرده است. اکنون حزب الله باید به تقویت این اعتبار و توانایی ها توجه بیشتری کند. آنان باید بیشتر از همیشه خود را در داخل کشور معتبر کنند. یعنی با افزایش مشارکت های داخلی بتوانند شرایطی ایجاد کنند که فرصت امروز را برای آینده سرمایه گذاری کنند. چراکه آنچه از تصمیمات اخیر نشست قاهره برداشت می شود، آن بوده که عربستان از دست جریان هایی مانند حزب الله عصبانی است و در پی فرصتی برای انتقام گیری از آنان خواهد بود.

البته آنچه که نباید فراموش کرد آن است که عربستان به رغم تمام تلاش هایی که داشته حتی نتوانسته است که یک اجماع کامل را علیه ایران در منطقه به جریان در آورد و حتی آنانی که در این نشست حضور داشتند با ریاض کاملا موافق نیستند. به تعبیری دقیقتر هنوز ریاض نتوانسته است که منطقه را علیه ایران بشوراند و این ریشه در سیاست ها و تصمیم گیری های پر اشتباه آنان است. بنابراین در چنین شرایطی ایران باید با حفظ انسجام و آرامش از هرگونه رفتار تحریک کننده پرهیز کرده و فراموش نکند که چنین اشتباهاتی بیش از همه عربستان و هم پیمانان او از جمله اسرائیل را خوشحال خواهد کرد.