امروز 27 آبان 1397 - ساعت 03:50
امیر ساعدی داریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

بلایای طبیعی غیر قابل مبارزه اما مدیریت پذیر

امیر ساعدی داریان عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بلایای طبیعی غیر قابل مبارزه اما مدیریت پذیر

 

زلزله ویرانگر کرمانشاه در شرایطی اتفاق افتاد که امسال ایران از یک رویداد طبیعی دیگر نیز با بحران جدی مواجه است و آن چیزی نیست جز کمبود بارش ها ؛تا جاییکه اعلام شد امسال نسبت به سال آبی گذشته در زمان مشابه 92 در صدر کاهش در بارندگی داشته ایم.

این نشان می دهد که در کنار مسایل مهم و خطیر دولتمداری در ایران لزوم توجه و برنامه ریزی برای مقابله با رویدادهای طبیعی بسیار مهم است.کشور ما به دلایل شرایط اقلیمی در سیستم مدیریتی کلان خود نیاز به کسانی دارد که با مدیریت بحران و نحوه مواجهه با آن آشنایی کامل داشته باشند.درست است که به دلیل بحران های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه و برخی از مسایل سیاست داخلی تمرکز مدیران درحال حاضر متوجه آن حوزه ها است و در صورت وقوع بحران به آن هم رسیدگی جدی می کنند اما بنظر می رسد که اولویت‌های مدیریتی در ایران باید اندکی دستخوش تحول شود و در حوزه مدیریت مسایلی مثل ایمن سازی زلزله و یا پدیده ای چون خشکسالی و منایع آبی به مدیران و کارشناسان حوزه و متخصصین آن توجه بیشتری شود.در غیر اینصورت در صورت وقوع خشکسالی ها و زلزله‌های پی در پی کنترل بحران از دست خارج شده و حتی این موضوع می تواند خسارت های جانی و مالی بیشتر از یک جنگ ببار آورد.

از این روی نباید مسایل طبیعی را خوار شمرد چرا که ضربات آن در برخی مواقع از جنگ ها نیز آسیب پذیری بیشتری در پی دارد.

بله حتما با دست تقدیر نمی توان مبارزه کرد، اما می توان برای آن برنامه ریزی داشت.سخن این است که اگر بشر توانایی مبارزه با تقدیر را ندارد اما توانایی مدیریت و برنامه ریزی برای کاهش زیان ها و خسارت های آن را دارد.متاسفانه پیچیدگی های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه و بلند پروازی برخی کشورهای پیرامونی، ما را بعضا از برنامه ریزی های اینگونه دور نموده و منتظر می‌نشینیم تا پس از هر بحرانی به رفع رجوع آن بپردازیم.در صورتیکه هم دولت و هم مجلس باید متخصصینی در این زمینه‌ها داشته باشند تا در طول زمان برنامه ریزی نموده و برای هر شرایطی آماده باشند.سال هاست در این کشور بحث انتقال آب مطرح است اما هنوز هیچکس نمی داند این طرح ها چقدر جدی است ؟موضوع باروری ابرها چقدر جدی یا عملی است؟ ایمن سازی شبکه گازی و پالایشگاهها چقدر جدی است؟ دولت و مجلس چه برنامه هایی برای زلزله احتمالی تهران دارند و کارشناسان این حوزه چقدر در جریان برنامه های دولت و مجلس و شهرداری تهران هستند؟ امید است کمی بیشتر برای بلایای طبیعی برنامه ریزی داشته باشیم تا بهتر آنها را مدیریت کنیم.