امروز 24 مهر 1397 - ساعت 14:22
حق‌شناس:

10 درصد کارآفرینان در کشور را زنان تشکیل می دهند

حق‌شناس: 10 درصد کارآفرینان در کشور را زنان تشکیل می دهند

یک عضو شورای شهر تهران با تاکید بر لزوم افزایش سهم زنان در حوزه کارآفرینی و اشتغال در جامعه گفت که حضور فعال زنان در عرصه اقتصادی نه تنها باعث افزایش اثربخشی بیشتر در جامعه می شود که منجر به تقویت جایگاه رقابتی در کشور خواهد شد.

به گزارش ایسنا، محمدجواد حق‌شناس در نهمین همایش سالیانه انجمن ایرانی روابط بین‌الملل با موضوع دیپلماسی اقتصادی کارآفرین گفت: دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که برای منافع ملی هر کشوری مهم محسوب می شود. مهمترین هدف برای دیپلماسی اقتصادی تحقق منافع ملی است. بدان معنا که بتوان فصل مشترکی میان دیپلماسی و منافع اقتصادی در راستای منافع ملی پیدا کرد.

وی با تاکید بر لزوم تحولات بنیادی در این عرصه گفت: اکنون زمانی است که باید با درک شرایط موجود گامهای اساسی برای تحول در این عرصه برداشت. جامعه ما نیازمند اقدامات اساسی برای تحول و تغییر جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. در این بین به دلیل اهمیت حضور زنان در عرصه اقتصادی باید کاری کرد که فاصله موجود در کشور نسبت به میانگین منطقه‌ای و بین‌المللی کمتر شود و بتوان در راستای اهداف سند چشم‌انداز حرکت نمود.

این استاد دانشگاه توجه به افزایش سهم زنان در جامعه امروز در عرصه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی را نسبتا مطلوب خواند و در عین حال گفت: باید در عرصه اقتصادی نیز زمینه هایی فراهم شود تا زنان بتوانند به اشتغال بپردازند. در این شرایط در کنار بالفعل شدن استعدادهای بالقوه آنها ، می توانند در افزایش درآمد و رفاه خانواده و به دنبال آن بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور تاثیرگذار باشند. این بدان معنا است که اثرات فعالیت های اقتصادی زنان در سطح ملی و بین‌المللی بسیار خواهد بود.

حق‌شناس در ادامه با بیان اینکه میزان مشارکت زنان در تولید کمتر از 10 درصد است گفت: کمتر از 10 درصد کارآفرینان در کشور را زنان تشکیل می دهند که نسبت به میانگین متوسط جهانی و منطقه‌ای کمتر است. آن هم در شرایطی که نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند و باید بتوان از این ذخایر به خوبی استفاده کرد. این مهم به ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت مادی و معنوی از کارآفرینان به خصوص زنان بستگی دارد چون نتیجه آن رشد و توسعه در کشور خواهد بود.

وی در ادامه بزرگترین چالش اقتصادی کشور را از دهه 80 تاکنون بحران بیکاری دانست و با بیان اینکه این بحران اکنون به اوج خود رسیده افزود: اگر در سالهای گذشته حمایت جدی از کارآفرینان صورت می گرفت، امروز شاهد چنین بحرانی نبودیم چون کارآفرینان با راه‌اندازی کسب و کار افراد را به کار می گیرند و دیگر مشکل کمبود شغل نداشتیم.