امروز 25 آبان 1397 - ساعت 01:14
محمد هاشمی عضو هیات موسس حزب کارگزاران

رسالت بی پایان دانشگاه

رسالت بی پایان دانشگاه محمد هاشمی عضو هیات موسس حزب کارگزاران

 

روز دانشجو فرصت مهمی است که جامعه می تواند با ارجاع به آن و تاریخ و سابقه این روز مهم خود را نسبت به شرایط کشور و جامعه در گذشته ، حال و آینده برانداز کرده و به روز رسانی کند. قطعا این اتفاق یک واقعه مهم تاریخی و البته اجتماعی است که باید در بررسی و ارزیابی دقیق و درست آن به تمامی ابعاد و زوایای مهم آن توجه کرد تا بتوان درک و برداشت درستی از آن داشت.

در بعد تاریخی این روز مهم ، آنچه مسلم است، 16 آذر از آنجایی سرچشمه می گیرد که قرار بود نیکسون مقام مسئول دولت وقت ایالات متحده به تهران سفر کند. این سفر با حجم گسترده ای از اعتراضات و انتقادات مردم همراه بود. دانشگاهیان نیز در حمایت از این جریان دست به اعتراض زدند. گسترش حجم این اعتراضات در نهایت سبب آن شد تا نیروهای نظامی برای پراکنده کردن جمعیت اقدام به تیراندازی کنند که همین اتفاق با شهادت سه تن از دانشجویان همراه شد تا سابقه و تاریخ 16 آذر چنین رقم زده شود.

اما فارغ از این بعد تاریخی که البته بخش مهمی از مساله است، حالا باید این سوال را مطرح کرد که گرامیداشت این روز چه اهداف و پیام هایی را دنبال می کند. این روز اگرچه به یاد شهیدان و دانشجویان گرامی داشته می شود ولی چنین خاستگاهی را تعریف می کند که دانشگاه و دانشجویان نمی توانند خود را از جامعه جدا کنند و آنان نیز باید به عنوان بخشی مهم و جدانشدنی از جامعه نسبت به شرایط کشور و جامعه دغدغه داشته باشند و آن را به صورت جدی پیگیری‌کنند.

اینکه دانشگاه و دانشگاهیان خود را نسبت به مسائل جامعه و البته موضوعات مختلف از جمله مباحث سیاسی حساس نشان دهند یک اصل و اتفاق خوب است . اساسا روز 16 آذر و آن حوادث خونین نیز در پی همین حساسیت ها اتفاق افتاد و امروز همه در گرامیداشت آن از دانشگاه و دانشگاهیان تقدیر و تجلیل می کنیم.

بنابراین آنچه که امروز از دانشگاه انتظار می رود آن است که نه فقط در بحث سیاست که در سایر موضوعات از مسئولان و جامعه این مطالبه را داشته باشد تا منافع کشور و جامعه حفظ شود. دانشگاه می تواند آغازگر روحیه مطالبه گری در جامعه باشد که این مهم مگر با عزم و اراده ملی رخ نخواهد داد و همراهی نخبگان و دانشگاهیان می تواند در نهادینه کردن این فرهنگ تاثیر به مراتب بهتر و پر رنگ تری داشته باشد.