امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:28
امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

تصمیم ترامپ و قوت بخشیدن به انتفاضه

تصمیم ترامپ و قوت بخشیدن به انتفاضه امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

 

ترامپ رییس جمهور آمریکا پس از اعلام تصمیم جنجال برانگیزش در مورد اعلام قدس بعنوان پایتختی سفارت رژیم اشغالگر قدس در توییتی نوشته است که«من کاری انجام ندادم تنها به وعده های انتخاباتی ام عمل کردم، همین». همین جمله ساده نشان دهنده آن است که رییس جمهور آمریکا اصلا متوجه عواقب تصمیم گیری هایش نیست و قدرت تمیز آن را ندارد که برخی از تصمیم گیری های سیاسی در قامت یک رییس جمهور و نفر اول یک کشور بعضا چه تاثیراتی در فضای داخلی و خارجی کشورش می گذارد.او روسای جمهور پیشین آمریکا را متهم کرده که در اینباره شعار داده اند و به آن عمل نکرده اند.گویا وی متوجه نیست که اکنون کارزار انتخابات و به رخ کشیدن خود به رقیب نیست اکنون عرصه عمل است و آنها نیز حتما متوجه عواقب تصمیمشان بوده اند که آن را اجرایی نکرده اند.

نکته حایز توجه دیگر در این مورد آن است که احتمالا این تصمیم ترامپ با برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و امارات هماهنگ بوده است. ساده انگارانه است در این زمینه تنها به محکومیت ها و موضع گیری های لفظی این کشورها توجه کرد.با توجه به روابط عربستان و اسراییل در این اواخر و نزدیکی منافعشان در منطقه خاورمیانه دور از ذهن نیست که ترامپ پیش از اعلام تصمیمش ریاض و ابوظبی را از آن آگاه کرده باشد و موافقت پنهانی آنها را کسب کرده باشد و بعید بنظر می‌رسد که ترامپ در این راستا با آنها هماهنگ نبوده باشد و حتی ماموریت راضی کردن تشکیلات خودگردان و سایر کشورهای عربی را به آنها وانهاده باشد.

اگرچه در این راستا مردم فلسطین بدون توجه به این تصمیم ها به انتفاضه خود خواهند پرداخت چنانچه پس از اعلام تصمیم ترامپ نیز چنین شد. با مخالفت های موجود جهانی بر سر این تصمیم اجرای انتقال سفارت به قدس طولانی خواهد شداما مهم این است که ترامپ تابویی را شکست که پیش از این کمتر کسی در راستای صلح واقعی به آن نزدیک می شد.از این پس مبارزه با خشم مردم فلسطین سخت و کینه آنها از تصمیم آمریکا و همراهی کشورهای عربی همپیمانش بیشتر می شود و این حتما کار صلح را با دشواری بیشتر و انتفاضه را با قدرت بیشتر مواجه خواهد.