امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:22
دکتر امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

شکست دوباره این‌بار‌در‌شورای امنیت

شکست دوباره این‌بار‌در‌شورای امنیت دکتر امیر ساعدی داریان استاد دانشگاه

 

ظاهرا در میان اطرافیان ترامپ نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل تنها کسی است که زبان گویای اوست و بیش از سایرین افکارش به ترامپ نزدیک است.کما اینکه به درخواست ترامپ توانست برای اعتراضات عده ای در ایران جلسه شورای امنیت سازمان ملل را تشکیل و نمایندگانش را در موضوعی غیر مرتبط گرد هم آورد .یکی از مهمترین وظایف شورای امنیت سازمان ملل بررسی و رسیدگی به موضوعاتی است که امنیت و صلح جهانی را به خطر بیندازد.چگونگی و وسعت اعتراضات اخیر در حدی بود که امنیت در داخل کشور را نیز مختل نکرد چه رسد به امنیت جهانی.صد البته اعتراضاتی رویداد که بعضا به خشونت نیز کشیده شد اما دامنه این خشونت‌ها به حدی نبود که امنیت داخلی را بطور جدی تحت تاثیر قرار دهد.

اما از آمریکای دوره ترامپ جز این هم انتظار نمی رفت.ورود تمام قد توییتری شخص اول آمریکا به ماجرای اعتراضات نشان می داد که وی به دنبال ماهی های درشت تر است.کسی که تا دیروز ایرانیان را در صف تروریست ها و خشونت طلبان قرار داده بود و دایره ورودشان به آمریکا را روز به روز محدود تر می کرد به ناگاه ایرانیان را آزاده و سرافراز یافت و در توییتهایش آنها را تشویق به آشوب و نه؛ گرفتن حقوق واقعی سیاسی و اقتصادیشان می کرد.

اما ظاهرا کسی در دنیای امروز با اندیشه های ترامپ همراه نیست.طرح موضوع مسایل ایران در مکانی نامربوط(شورای امنیت سازمان ملل متحد) تنها به جلسه ای برای عقده گشایی های آمریکا بدل شد. از شواهد بر می اید نه تنها در این جلسه به برجام آسیبی وارد نشد بلکه محفلی شد برای تایید و تاکید دوباره بر برجام و از سوی دیگر مواضعی که تصورات آمریکا را به باد داد.

به عنوان مثال دبیر کل سازمان ملل در جلسه اعلام کرده است که تصاویر رسیده از ایران قابل تایید نیست. یا قزاقزستان به عدم ارتباط موضوع به نشست شورای امنیت تاکید کرده است.اروپایی ها هم بصورت کلی به رعایت مسایل حقوق بشری اشاره کرده اند (موضوع تکراری همیشگی) اما هیچکدام درباره حوادث اخیر ایران بصورت مجزا ایران را محکوم نکرده اند. بنابر این بدون شک نشست اخیر شورای امنیت بدون هیچ نتیجه ودستاوردی در عین حل شکستی است دوباره از تلاش های ترامپ و نماینده اش نیکی هیلی در سازمان ملل.متاسفانه آمریکا حاضر نیست از نگاه‌های دوگانه خود نسبت به مردم ایران دست بردارد و همین نگاه آشفته که تحت تاثیر القائات دشمنان منطقه ای ایران است هربار ترامپ را به سوی بی‌راهه می‌کشاند.