امروز 27 آبان 1397 - ساعت 03:49

سرمقاله

در این یادداشت کوتاه به بخشی مختصر‌ از وعده‌هایی پرداخته می‌شود که رهبر فقید انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) و به تبع ایشان دیگر پیشتازان انقلاب اسلامی به ملت ایران دادند و بر اساس آن وعده‌ها ملت ایران را به عرصه مبارزه با رژیم شاهنشاهی کشاندند. امام خمینی به عنوان رهبر انقلاب اسلامی نظامی با مختصات زیر به ملت ایران وعده می‌داد و ملت نیز به سودای نیل به نظامی با این مختصات به صحنه آمد و با تقدیم هزاران شهید، رژیم شاهنشاهی را بر انداخت و با تقدیم صدها هزار شهید و جانباز از نظام برآمده از انقلاب اسلامی در برابر دشمنان خارجی دفاع کرد:

۱. شکل حکومت، جمهوری است. جمهوری به‌همان معنا که در همه‌جا جمهوری است. جمهوری اسلامی، جمهوری است مثل همه جمهوری‌ها.

۲. در این جمهوری، یک مجلس مرکب از منتخبین مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد.

۳. حکومت اسلامی، حکومت مستند به‌قانون الهى و به‌آرای ملت است. این‌طور نیست که با قلدرى آمده باشد که بخواهد خودش را حفظ کند، با آرای ملت مى‌آید و ملت او را حفظ مى‌کند و هر روز هم که برخلاف آرای ملت عمل بکند قهراً ساقط است.

4. عزل مسئولین جمهوری اسلامی به دست مردم است.

5. ما حکومتی را می‌خواهیم که برای این‌که یک‌دسته می‌گویند «مرگ بر فلان کس»، آن‌ها را نکشند.

6. جامعه آينده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنين استثمار از ميان خواهد رفت.

در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در بیان هرگونه عقیده‌ای هستند.

7. مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند.

8. در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.

9. دولت استبدادی را نمی‌توان حکومت اسلامی خواند... رژیم اسلامی با استبداد جمع نمی‌شود.

10. حكومت اسلامی بر حقوقِ بشر و ملاحظه آن است. هيچ سازمانی و حكومتی به‌اندازه اسلام ملاحظه حقوق بشر را نكرده است. آزادی و دموكراسی به‌تمام معنا در حكومت اسلامی است.

11. اسلام، هم حقوق بشر را محترم می‌‏شمارد و هم عمل می‌كند. حقى را از هيچ‌كس نمی‌‏گيرد. حق آزادى را از هيچ‌کس نمی‌گيرد. اجازه نمی‌دهد كه كسانى بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادى را به‌اسم آزادى از آن‌ها سلب كند.

12. تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به‌کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آن‌ها به‌بهترین وجه دفاع کند.