امروز 26 دی 1397 - ساعت 14:24
کلیات بودجه هزینه‌ای شهرداری تهران تصویب شد

افزایش 180 میلیارد تومانی بودجه حمل و نقل عمومی

کلیات بودجه هزینه‌ای شهرداری تهران تصویب شد افزایش 180 میلیارد تومانی بودجه حمل و نقل عمومی

با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر تهران کلیات بودجه هزینه ای شهرداری تهران تصویب شد و براساس آن 180 میلیارد تومان به بودجه حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.

صبح دیروزادامه بررسی بودجه پیشنهادی سال 97 شهرداری در حوزه ماموریت‌ها و هزینه‌ها بر روی میز بررسی اعضای شورای شهر قرار گرفت.

در ابتدای این جلسه مرتضی الویری رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح بودجه پیشنهادی 6 حوزه ماموریتی شهرداری تهران، گفت : بودجه سال 96 شهرداری تهران بالغ بر 17 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که شهرداری تهران برای سال 97 بودجه 17 هزار و 500 میلیارد تومانی را پیشنهاد داده است . بر اساس بررسی ها و بازنگری که در ردیف های درآمدی، بودجه 17 هزار و 430 میلیارد تومانی از سوی شورا پیشنهاد گردید که بر این اساس 70 میلیارد تومان درآمدها کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد : در موازنه بین درآمدها و هزینه ها نیز به دلیل اهمیت ماموریت حمل و نقل و ترافیک 33 میلیارد تومان سهم ماموریت حمل و نقل و ترافیک افزایش پیدا کرده است لذا در این مورد با یک عدم توازن 100 میلیارد تومانی مواجه هستیم .

الویری در ادامه افزود : ما می توانیم به دو روش بودجه را بررسی کنیم یکی به صورت دستگاهی و یکی به صورت ماموریتی که در هر دو روش باید از کل به جز برسیم . در ادامه جلسه جدول پیشنهادی کمیسیون بودجه به رای گذاشته شد که با 11 رای مخالف به تصویب نرسید.

همچنین محمد علیخانی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا پیشنهاد کاهش 180 میلیارد از حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری و اضافه شدن آن به حوزه حمل ونقل و ترافیک را ارائه نمود.

در پایان این پیشنهاد با 14 رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه جلسه پیشنهاد افزوده شدن 150 میلیارد تومان به حوزه اجتماعی و فرهنگی نیز از سوی اعضای این کمیسیون مطرح شد که از محل حوزه توسعه مدیریت و هوشمند سازی شهری کاسته شود.

سید محمود میر لوحی رییس کمیته اقتصادی شورا به عنوان مخالف گفت :من به عنوان کسی که از کودکی در تبلیغات داخلی و خارجی بوده ام می گویم که این روش تبلیغ فرهنگی که باید سالی 1800 میلیارد تومان به نام حوزه فرهنگی ولی با مقاصد سیاسی آن هم با ساخت مساجد 9 میلیاردی هزینه شود نتیجه بخش نیست. جامعه ما در سالهای گذشته به این رویه واکنش منفی نشان داده است.

میر لوحی افزود : من به شدت موافق کار فرهنگی هستم که با محوریت حمل و نقل ریلی و کاهش اسیب های اجتماعی و کاهش الودگی هوا و ترافیک باشد . در ادامه محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی به عنوان موافق این پیشنهاد گفت: در دوران گذشته دیگران کار خلاف کردند شما می‌خواهید این کاسه را بر سر آیندگان شهر تهران بشکنید. کجای کار هستید؟

وی ادامه داد: مدیران قبلی و دوستانشان دهها هزار میلیارد از حوزه‌های دیگر هزینه کردند و بزرگترین معترض به آن، بنده بودم و اولین کسی که عنوان شهر سوخته را مطرح کرد من بودم .

حق‌شناس گفت: سه هفته پیش این تذکر را داده‌ام شهردار تهران از 9 معاون خود، 7 معاون را جدید منصوب کرد و یک نفر را تثبیت کرد و معاون فرهنگی و اجتماعی هم از 6 ماه گذشته تاکنون بلاتکلیف مانده است. در حالی که در ساختار بودجه، این معاونت‌ها هستند که از آن حمایت می‌کنند. وی ادامه داد: متأسفانه معاونت برنامه‌ریزی نتوانست از حقوق حوزه معاونت فرهنگی، در غیاب معاون فرهنگی دفاع کند. نیاز به چشم‌بندی نیست فقط چشمتان را باز کنید و ببینید که بودجه فرهنگی چقدر کم شده است.

حق‌شناس گفت: تمایز ما با دوره قبل در حوزه فرهنگ است نه در بوستان‌سازی یا حمل‌ونقل و ترافیک، چرا که آنها در این حوزه‌ها بهتر می‌ساختند و ما مشکلی نداشتیم.

در ادامه سید حسن رسولی گفت : در تبصره های بودجه تعیین شده است که تمام مناطق و نیز سازمان ها و شرکت ها موظف هستند 3.5 درصد از کل اعتبارات در حوزه تملک دارایی را صرف امور فرهنگی کنند که به این ترتیب در مقابل 354 میلیارد کاهش بودجه ،346 میلیارد تومان جبران خواهد شد. در ادامه نیز ابراهیم امینی رییس کمیسیون نظارت و حقوقی گفت : متاسفانه به دلیل اینکه معاونت فرهنگی و اجتماعی در شهرداری متولی ندارد کسی نبوده که از بودجه این معاونت دفاع کند بنابراین مورد بی مهری قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در حالی که در برنامه های اعلامی ما تاکید بر این بوده که می خواهیم به روح و جان شهر توجه کنیم. لازم است بودجه برای کارهای عمیق در حوزه فرهنگی دیده شود. اگر می خواهیم نشاط ایجاد کنیم با جیب خالی نمی شود.

اگر کاهشی در بودجه باشد باید نسبت عادلانه ای داشته باشد.

که پس از بحث و بررسی این پیشنهاد نیز با 11رای مخالف تایید نشد.

در نهایت پس از بحث و بررسی اعضای شورا سقف جدول ماموریت های شش گانه شهرداری تهران تنها با یک تغییرتصویب شد . براساس این تغییر 180 میلیارد تومان از حوزه ماموریتی هوشمند سازی کاهش و به حوزه ماموریتی حمل و نقل و ترافیک افزوده شد.