امروز 19 آذر 1397 - ساعت 08:42
مهدی تقوی استاد دانشگاه

ادغام برای ارتقا بانک ها

ادغام برای ارتقا بانک ها مهدی تقوی استاد دانشگاه

روز گذشته معاون نظارتی بانک مرکزی خبر از چند ادغام در بانک ها و موسسات مالی داد. این خبر به چند جهت و دلیل قابل بحث و ارزیابی است و مهمتر آنکه باید بدانیم که این اقدام می تواند به سان یک شمشیر دو لبه در حوزه بانکداری و البته نتایج و تبعات آن در اقتصاد کشور و صدالبته معیشت مردم عمل کند. اول از همه باید توجه داشت که این

ادغام ها بر چه اساس و با چه اهدافی صورت گرفته است . طبق مطالبی که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام داشته اند، قرار است این ادغام ها در جهت تقویت سیستم بانکداری کشور صورت بگیرد که در این صورت باید گفت این هدف هرچند ارزشمند و مهم تلقی می شود ولی نیازمند آن بوده که تمامی جوانب کار در نظر گرفته شود.

چراکه در نظام بانکی کشور ما بانک به شکل دولتی، خصولتی و خصوصی اداره می شوند که در این میان بسیار مهم و حساس خواهد بود که بدانیم در قبال هرکدام از این دسته ها بانک مرکزی چه سیاست هایی را پیش خواهد گرفت تا در ادامه ما شاهد تکرار مشکلات بانکی و یا بدتر از آن موسسات مالی غیرمجاز که تبعات و آثار سنگینی در فضای جامعه داشته و بار زیادی را بر امنیت روانی شهروندان وارد کرد، نباشیم.

ادغام اگر در خصوص بانک های خصوصی رخ بدهد می تواند یک اتفاق خطیری باشد، چراکه همواره بخش خصوصی نشان داده است که انگیزه بالایی برای اقتدار در عرصه رقابت دارد و ادغام صرفا معنای محدودیت و تنگنای دوباره به چرخه معیوب خصوصی سازی در کشور دارد. در عین حال نیز ادغام بانک های دولتی نیز خیلی

نمی تواند مثمرثمر باشد چراکه ادغام آنان خیلی تاثیری در برآیند نهایی نخواهد داشت. در این میان تنها

بانک ها یا موسساتی باقی خواهند ماند که یا تازه وارد عرصه بانکداری شده وهنوز توانایی لازم را برای قدرت گرفتن ندارند و یا به سبب نداشتن پشتوانه قوی مالی موفق نبودند که خودشان را در چرخه مرسوم بانکداری امروز وارد رقابت کنند.

بنابراین ادغام برای این نوع از موسسات یا بانک ها می تواند یک اتفاق خوب باشد تا علاوه بر جلوگیری از خطر ورشکستی یا بدهی های سنگین این مجموعه ها، زمینه ای فراهم شود که آنان توانایی و قدرت بهتری پیدا کرده و در مجموع نظام بانکداری کشور ارتقا پیدا کند. این چرخه به دو منظور هم وضعیت اقتصادی کشور را بهبود

می بخشد و هم مسبب آن می شود تا از بروز اتفاقات سابق جلوگیری کند. البته باید منتظر ماند و دید که ادغام های مطرح شده چگونه انجام خواهند شد و چه تبعاتی در پی دارند.