امروز 26 دی 1397 - ساعت 14:33
طرح های بی موقع مصطفی درایتی

مشاور رییس جمهوری در دولت اصلاحات

طرح های بی موقع مصطفی درایتی مشاور رییس جمهوری در دولت اصلاحات

 

روز گذشته و در شرایطی که مجلس دو طرح استیضاح را وارد دستور کار خود کرده بود، شاهد بودیم که هیچ کدام از این طرح ها به نتیجه نرسید. این مساله شاید از چندجهت قابل بررسی باشد که مجلس نتوانسته است به هدف خود برسد ولی واقعیت آن است که در طرح استیضاح هایی که روز گذشته برگزار شد به نظر می رسد به همان اندازه ای که رسانه های مخالف یا منتقد دولت به وزرای استیضاحی سوالات و ایراداتی وارد کردند، مجلس نیز باید در این خصوص پاسخگوی برخی انتقادات و ابهامات باشد که چگونه به هیات وزرایی که تقریبا 9 ماه پیش رای اعتماد داده است حالا انتقاد داشته و خواستار طرح استیضاح است. این یکی از انتقادات جدی و مهمی است که به مجلس وارد شد.

البته در این میان نیز برخی اعتقاد داشتند که تعدادی از نمایندگان مجلس از فضای ایجاد شده استفاده کرده و خواستار آن بودند تا از این طریق نارضایتی و اعتراضاتی مردمی که همگی به خوبی می دانیم ریشه این مشکلات برآمده از کدام دوران مدیریتی است را به سمت دیگری منحرف کرده و در نهایت دولت روحانی را مقصر اصلی تمامی اتفاقات و مسائل به مردم معرفی کنند.

از طرف دیگر فراموش نکنیم که هر طرح استیضاح برای رسیدن به نتیجه باید مراحل مختلفی را طی کند که مهمترین آن تعامل نمایندگان با یکدیگر و البته تعامل دولت با نمایندگان است. در این خصوص اگر به اتفاقات جلسه علنی روز گذشته توجه کرده باشیم متوجه خواهیم شد که در این جلسه مخالفان وزرا خیلی نطق قدرتمندی نداشتند و نتوانستند همکاران خود را به حمایت از استیضاح قانع کنند. به ویژه آنکه بعضا تعدادی از این نمایندگان صحبت هایی خارج از بحث داشته و اساسا تلاش داشتند از طریق جریان سازی در صحن علنی مجلس، استیضاح را به نتیجه برسانند.

شاید بهتر بود که مجلس برای این طرح استیضاح از راه دیگری بهره می برد. البته کسی منکر وظیفه نظارتی مجلس نیست و قانون نیز در این راستا ابزار و اختیارات قانونی مشخصی همچون طرح سوال و طرح استیضاح یا تذکر شفاهی و کتبی و بیانیه و نطق علنی را به نمایندگان داده است ولی چه بهتر که از این امکانات استفاده بهتری شود و اجازه ندهیم وقت مجلس و دولت در روزهای پایانی سال صرف طرح استیضاح هایی شود که در نهایت نیز نتیجه خاصی ندارد و صرفا شرایط و تعاملات بین دولت و مجلس را تحت تاثیر خود قرار می دهد. البته پر بیراه نیست اگر بپذیریم که امروز مشکلات زیادی در کشور وجود دارد و مجلس و دولت باید با تعامل و همکاری برای رفع این مشکلات و مطالبات عمومی وارد عمل شوند و از این حیث نباید منکر دغدغه و دلسوزی نمایندگان بود.