امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:23

حسین کمالی: دولت نقش مهمی در شکل‌گیری وحدت ملی دارد

حسین کمالی: دولت نقش مهمی در شکل‌گیری وحدت ملی دارد

دبیرکل حزب اسلامی کار توصیه کرد دولت در سال جدید اصلاح ساختار سیاسی، افزایش روابط بین‌الملل و همچنین حرکت به سمت وحدت ملی را اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

به گزارش اعتمادآنلاین، حسین کمالی با بیان این مطلب، افزود: «در سطح بین‌المللی اولین موضوعی که باید در دستورکار دولت قرار گیرد بهبود روابط سیاسی با سایر کشورها و بهبود موقعیت جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی است؛ چرا که در صورت افزایش مراودات با سایر کشورهاست که بخشی از مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد.»کمالی اضافه کرد: «دولت به‌موازات افزایش مراودات اقتصادی با کشورهای دیگر باید اصلاح ساختار اقتصادی کشور را نیز در دستورکار خود قرار دهد. مشکلات و معضلات اقتصادی امروز برای کشور بحران‌ساز شده است و مردم از وضعیت معیشتی خود رضایت ندارند؛ ازاین‌رو اصلاح ساختار اقتصادی کشور مهم‌ترین کاری است که دولت باید در سال جدید به آن توجه ویژه کند.»

دبیرکل حزب اسلامی کار افزود: «بیکاری نیز اکنون به یکی از معضلات کشور تبدیل شده است. با این روش‌ها نمی‌توان به مساله بیکاری پاسخ داد. شاید بهترین روش برای کمک به دولت حل علمی مسئله بیکاری و ارائه راهکار‌های عملیاتی منتج به ایجاد اشتغال پایدار باشد.»

کمالی در ادامه به موضوع وحدت ملی اشاره کرد و با بیان اینکه دولت نقش مهمی در شکل‌گیری این مهم دارد گفت: «در شرایط فعلی کشور رسیدن به وحدت ملی بیش از همیشه احساس می‌شود. در این شرایط دولت می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری وحدت ملی داشته باشد.»‌