امروز 23 آذر 1397 - ساعت 10:10
حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه

اروپا در بوته آزمایش

اروپا در بوته آزمایش حمیدرضا آصفی سخنگوی اسبق وزارت خارجه

 

رفته رفته برجام به روزهای حساس تری نزدیک می شود. به ویژه آنکه در هفته های پیش رو قرار است آقای ترامپ درباره مواضع دوباره ایالات متحده نسبت به اجرای برجام سخنرانی کرده و طی آن بگوید که آمریکا در برجام باقی می ماند یا خیر. البته ضرورتا نمی توان ادامه برجام را به گفتن آره یا نه آقای ترامپ منحصر و خلاصه کرد و از این حیث سرنوشتی مقطوع را برای برجام در نظر گرفت.

تصور و برداشتی که از آقای ترامپ و دولت او در رسانه ها عنوان می شود بر این اساس بوده که ترامپ تلاش می کند تا به دنبال بررسی های کارشناسانه و فنی، راهی را پیدا کند که در عین ماندن در برجام بتواند سخت گیری ها را علیه ایران تشدید کند و چه بسا در این میان تحریم هایی را وضع کند تا در نهایت به نوعی برجام را بلاموضوع کند.

البته این روش و رویکرد جدیدی از سوی ترامپ نیست و پیشتر نیز شاهد بودیم که او اساسا تلاش می‌کند تا تمامی اقدامات دولت اوباما را به بوته نقد بکشاند و در خصوص برجام سعی دارد که آن را به تعبیری رد کرده و بگوید که این بدترین قرارداد بین المللی در تاریخ است. هرچند که ترامپ چه در خصوص برجام و چه در خصوص دیگر اقدامات دولت اوباما بعضا دچار تغییر مواضع شده و حتی در مواقعی ناچار به عقب نشینی بوده است ولی اکنون به نظر می رسد که برجام را به عنوان یک مساله حیثیتی و یا یک عزم جرم کرده ای دنبال می کند.

چراکه در این ماجرا از یک طرف به سبب موضع گیری سعودی ها و کشورهای مرتجع توانسته است سودهای هنگفت اقتصادی از طریق فروش تسلیحات در منطقه برای کشورش ایجاد کند و از طرف دیگر یک اهرم فشار علیه اروپا در دست داشته باشد تا منافع خودش را به مرور در برجام تقویت کند. البته در این میان ممکن است برخی با اشاره به جلسه اخیر اتحادیه اروپا اذعان کنند که اروپا همچنان از برجام حمایت می کند ولی واقعیت پشت پرده حکایت از آن دارد که تحرکات جدی و جدیدی علیه ایران در حال شکل گیری است.

هرچند که در این میان اروپا بیم آن دارد که بازگشت تحریم ها علیه ایران نقطه پایان نباشد و آمریکا در برجام نماند. از این حیث می توان به تردید اروپا در این مساله اذعان کرد و بر همین اساس نیز سفر قریب الوقوع مقامات لندن، پاریس و برلین به ایالات متحده را بسیار تعیین کننده دانست.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت سرنوشت برجام چگونه رقم خواهد خورد. حمله اخیر آمریکا به سوریه نشان داد که اروپا تلاش دارد به هر نحوی آمریکاییان را به ماندن در برجام راضی کند؛ چراکه اروپاییان خودشان را در یک آزمون مهمی می بینند که اگر از آن موفق خارج نشوند قطعا اعتبار بین المللی خود را نزد دیگر کشورها از دست می دهند.