امروز 23 آذر 1397 - ساعت 23:40
صادق زنگنه کارشناس آی تی

اینترنت دیگر کالای لوکس نیست

اینترنت دیگر کالای لوکس نیست صادق زنگنه کارشناس آی تی

چندی پس از حضور اینترنت در ایران فیلترینگ نیز جای خود را در دل نت باز کرد. در آن زمان اینترنت تنها ابزار کار عده‌ای خاص بود و آن عده نیز راه مدارا با آن را می‌دانستند. نه گپ و گفتی بود و نه چندان اعتراضی. اما گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی اینترنت را از کالایی لوکس به نیاز ضروری چون آب و برق تبدیل کرد و جزیی از کار و زندگی مردم. به‌گونه‌ای که اکنون فیلتر شدن یک سرویس، می‌تواند زندگی را مختل و اعتراض آن موضوع اول مملکت شود. چندی است که فیلترینگ تلگرام این اتفاق را رقم زده.

هرچند که وزیر ارتباطات اختلال در اینترنت را مذموم می‌شمارد و پی‌گیر برطرف شدن آن است، اما اگر قرار بر از کار افتادن فیلترشکن‌هاست، چاره‌ای جز پایین آوردن سرعت اینترنت نیست. اگر نه، تکنولوژی راه خود را پیدا می‌کند و فیلترینگ را دور می‌زند. اپراتورها نیز سر در گم شد‌ه‌اند. از طرفی طبق حکم قضا باید هر گونه راه عبور از طریق فیلترشکن‌ها را مسدود کنند و از طرفی باید با دستور وزارت ارتباطات اینترنت را با کیفیت مطلوب ارائه دهند.

آذری جهرمی از متصدیان فیلترینگ می‌خواهد که مردم را نسبت به خطرات فیلترشکن‌ها آگاه سازند و همراهی آنها را جلب کنند. او ناگفته آنها را مسئول اشاعه‌ی فیلترشکن‌ها می‌داند و آنها را به همراهی با مردم توصیه می‌کند. همراهی مردم! امیدی که پیشتر با فیلترینگ به یاس که نه، بهمخالفت با آن بدل گشته است.