امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:40
علی مطهری در پاسخ به حاجی دلیگانی:

نباید کاری کنیم که نتیجه عکس دهد

علی مطهری در پاسخ به حاجی دلیگانی: نباید کاری کنیم که نتیجه عکس دهد

نایب رئیس مجلس گفت: امضا گرفتن از ترامپ موضوع خوبی بود اما زورشان نرسیده و ما نیز نمی‌توانیم بگوییم. اما اکنون همه ما به‌دنبال منافع انقلاب و نظام بوده و می‌خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس عاید ما شود.

به گزارش اعتماد آنلاین، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در جریان صحن علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی ضمن محکومیت اقدام رژیم صهیونیستی در قتل عام و شهادت مردم مظلوم فلسطین گفت: طبق اصل 110 و بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس، همانطور که جنابعالی می دانید قانونی را در مجلس در سال 1394 تحت عنوان اقدام متقابل مصوب کردیم و همچنین بعد از آن مقام معظم رهبری الزاماتی را برای اجرای آن قانون تعیین کردند.علی مطهری که برای ساعاتی اداره جلسه را برعهده داشت، در واکنش به اخطار حاجی دلیگانی گفت: در همان قانون اقدام متقابل خیلی از مسائل به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده و این شورا نیز هیات نظارت بر اجرای برجام را تعیین کرده است و همه تصمیمات توسط این هیات گرفته می شود. ضمن اینکه با توجه به رفتار طرف مقابل و با قوانین موجود و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هیات مذکور تصمیم گیرنده خواهد بود.مطهری با بیان اینکه باید بدانیم همه این موارد در حوزه برجام را باید با هم ببینیم، اظهار کرد: این قانون به اضافه اختیارات شورای امنیت ملی، مرجع تصمیم گیر هیات نظارت بر اجرای برجام است، از این رو باید با تدبیر تصمیم گیری شود. امضا گرفتن از ترامپ موضوع خوبی بود اما زورشان نرسیده و ما نیز نمی توانیم بگوییم. اما اکنون همه ما به دنبال منافع انقلاب و نظام بوده و می خواهیم بهترین تصمیم را بگیریم، از این رو نباید کاری کنیم که نتیجه معکوس

عاید ما شود.