امروز 21 آذر 1397 - ساعت 07:20
هدی مطهر نیا کارشناس روابط بین الملل

دکترین آمریکا محدود سازی ایران است

دکترین آمریکا محدود سازی ایران است هدی مطهر نیا کارشناس روابط بین الملل

در واکنش به صحبت های جدید وزیر امور خارجه آمریکا چند نکته کلیدی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.من پیش از روی کارآمدن ترامپ و در اوج انتخابات آمریکا، گفته بودم که ایالات متحده آمریکا به دنبال دکترین محدود سازی مناسبات بین المللی ایران و تحت فشار قرار دادن ایران در منطقه است.

سیاست آمریکا در قبال ایران دچار اعوجاج معنایی است، آمریکا در بعد ژئوپلوتیک بر ایران وقوف دارد و به خوبی می داند که ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر دچار تضادها و تعارض های بالایی با کلیت ایران است، این اعوجاج معنایی که در بالا اشاره کردم ناشی از این پارادکس است.

از سوی دیگر سیاست آمریکا در قبال ایران استحکام دارد، چون آمریکا دنبال تسلط هژمونی خود بر جهان در قرن 21 است و ایران در این نگاه بسیار پر اهمیت است. همانگونه که کشور ژاپن پس از جنگ جهانی دوم در شرق آسیا از این اهمیت برخوردار بود. از اینرو پومبئو، وزیر امور خارجه آمریکا برآن شد تا در بنیاد میراث که در زمان ریاست جمهوری ریگان فعال شده است، دکترین محدودسازی و محاصره منطقه ای تهران را بیان کند. آن چیزی که پومبئو گفت، شامل لیست بلندبالایی از شرایطی است که از دید پدرسالارانه و نگاه از بالا مطرح شده است و پذیرش آن برای ایران به نظر بسیار سخت خواهد بود. اما آمریکا می خواهد این سیاست ها را اعمال کند تا با آن بتواند نقطه ی تلاقی برای تغییر در ایران ایجاد کند.بارها اشاره کردم که برای گریز از این وضعیت و دکترین سیاست خارجی جدید آمریکا نیاز به گفتمان کلان در داخل کشور برای ایجاد همبستگی در مرزهای هویتی ایران داریم و از سوی دیگر با پرچم صلح در خارج از مرزهای کشور باید منازعات منطقه ای را کاهش دهیم.

راه حل ایران باید حاوی دکترین مشخص و استراتژی روشن برای تحقق بخشیدن به این دو موضوع باشد. یعنی همبستگی داخلی و تلاش برای صلح منطقه ای.