امروز 30 دی 1397 - ساعت 19:17
فاضل موسوی نماینده ادوار مجلس

ضرورت ترمیم کابینه

ضرورت ترمیم کابینه فاضل موسوی نماینده ادوار مجلس

 

شرایط کشور به گونه ای است که موقعیت جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و... ایجاب می کند دولت هایی که می خواهند برای مردم این سرزمین کار کنند باید به طور بسیار دقیق از تمامی این شرایط مطلع باشند. در حقیقت باید درک کامل و جامعی در خصوص تمامی زمینه های این مملکت داشته باشند.

دولتی که در حال حاضر روی کار است به طور قطع یکسری شناخت هایی دارد اما کافی و دقیق نیست.

جایگاه و اختیارات دولت به صورت کامل در قانون اساسی عنوان شده است از سوی دیگر نیز مردم با رای هایشان به روحانی ثابت کردند که موافق دیدگاهش هستند و رییس جمهور باید از این اختیارات بهره ببرد.

ما شاهدیم که روحانی به رقیب خود می گوید من افسر نبوده بلکه حقوق دان هستم. همین موضوع نشان دهنده این مهم است که روحانی در حوزه امنیت ملی(به واسطه دبیری شورای عالی امنیت ملی) آنقدر کار کرده که رقبایش فعالیت نداشته اند. اما چون باور امنیتی دارد همه مسائل را از دیدگاه خود مورد بررسی قرار می دهد.

دولت معتقد است هر چه که می گوید درست است. اما باور ندارد که باید در این مسیر با کارشناسان و نخبگان مشورت کاملی داشته باشد. در حال حاضر مردم نیاز دارند که در تمامی حوزه های زندگیشان نگاه جدی از سوی دولت و حکومت وجود داشته باشد. صنعت، بازار و...با مشکلات بسیار جدی و مهمی مواجه هستند از سوی دیگر نیز برخی کشورها تمام تلاش خود را می کنند تا ایران را به انزوا بکشانند. باید برنامه ریزی های لازم و جدی انجام شود.

دولت مقتدر حرف نمی زند بلکه عمل می کند. تنها راه برون رفت از این مشکلات این است که باید روحانی کابینه خود را ترمیم کند و از سویی از کارشناسان به نام استفاده نماید.